سامانه جمع آوري داده و کنترل رایانما

این محصول به منظور نمونه برداري و نمایش دادههاي آنالوگ و همچنین انجام عملیات کنترل دیجیتال طراحی و ساخته شده است. ارتباط این دستگاه با رایانه، می‌تواند توسط دو نوع کارت واسط سامان يابد که این قابلیت، کاربرد رايانما برای استفاده در سیستم‌های عامل Dos یا Windows را میسر می‌کند

رايانما، سیگنال آنالوگ متصل به هر کانال ورودی را تا نرخ  100KS/sec نمونه‌ برداري مي‌کند که براي اغلب فرآيند‌هاي صنعتی از جمله کنترل دما، کنترل دور موتور و مانند آن‌ها مناسب است. همچنین به‌وسيلة این سامانه مي‌توان داده‌هاي نمونه‌برداري شده را در قالب فایل نرم‌افزارهای محاسباتی از جمله نرم‌افزار Matlab و Excel ذخیره نمود.

قابلیت ها

 • کاربری آسان تحت سیستم عامل‌های DOS یا ویندوز XP
 •  واسط گرافیکی مناسب  (User-friendly GUI)
 • 4 کانال ورودی و 2 کانال خروجی
 • امکان پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌هایی تا مرتبة 10
 • ذخیره سازی داده هاي نمونه‌ برداري شده
 • در قالب فایل نرم افزارهای رایج

 • پياده‌سازی کنترل‌کننده به زبان C و سهولت تغيير آن
 • ایجاد سیگنال دلخواه به عنوان خروجی سامانه
 • سازگار با شرایط آزمایشگاهی
 • دامنه ولتاژ ورودی حداکثر 20 ولت
 • دامنه ولتاژ خروجی تا 10 ولت
 • ...