• تعـمیر و کالیـبراسیــون انـواع فلـومترهای کوریولیـس
    با سابقه تعمیر موفق بیش از 1000 فلومتر
  • طراحـی و تولـید بـردهای الـکترونیکی کنتـرل دیسپنسـرهای CNG
    دارای تأییدیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جهت نصب روی دیسپنسرهای FTI
  • خدمات طراحی سایت
    به تغییر وضع موجود باور داریم، و می‌خواهیم متفاوت فکر کنیم

محصـولات و خدمـات

boards

بردهای الکترونیکی
دیسپنسرهای CNG

core

پروسسور فلومتر
میکروموشن

flowmeters

تعمیر انواع فلومترهای
کوریولیس

labEquipments

تجهیزات آزمایشگاهی
الکترونیکی

بردهای الکترونیکی دیسپنسرهای CNG

دیسپنسرهای جایگاه‌های CNG از طریق مخازن گاز طبیعی فشرده، اقدام به پرکردن مخزن گاز خودرو می‌نماید. این دستگاه الگوریتم‌های خاصی به منظور استفاده بهینه از زمان و فضای مخزن خودرو، و جلوگیری از خطرات احتمالی برای پرکردن مخزن اعمال می‌کند. محصول طراحی شده توسط این شرکت توانایی تطبیق با تمام دیسپنسر ها را دارا می‌باشد.

پروسسور فلومتر میکروموشن

فلومـتر های ساخته شده توسط شرکت Emerson بانام تجاری MicroMotion از دو قسمت سنـسور (مکانیـکی) و پروسـسور (الکترونـیکی) تشکیل شده‌اند. شرکت پارسافن الکترونیک نصیر در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار در کشور موفق به ساخت کُرپروسسور فلومتر میکروموشن شده است. وظیفه‌ی پروسسور فلومتر راه‌اندازی سنسور و پردازش اطلاعات دریافتی و ارائه‌ی اطلاعاتی همچون فلوی جرمی، فلوی جحمی، فشار، چگالی و دمای گاز است.

تعمیر انواع فلومترهای کوریولیس

این فلومترها مقدار جرم گاز تزریق شده به مخزن خودرو را مستقل از دما و فشار گاز اندازه‌گیری می‌کنند. این وسیله از دو قسمت مکانیکی (سنسور) و الکترونیکی (پروسسور) تشکیل شده است که هر دو قسمت بعد از مدتی کارکرد و یا در اثر عدم استفاده صحیح دچار خرابی می‌گردند. از طرفی بنا بر پیشنهاد شرکت سازنده، این فلومترها نیازمند کالیبراسیون در فواصل زمانی مشخص می‌باشند. شرکت پارسافن الکترونیک نصیر در سایه عنایات خداوند متعال مفتخر است اعلام نماید که دانش فنی تعمیرات تخصصی این دسته از فلومترها را کسب نموده و با سابقه تعمیر موفق حدود هزار فلومتر مورد استفاده در صنعت نفت و گاز، اقدام به تعمیر فلومترهای شرکت Emerson با نام تجاری MicroMotion و همچنین فلومترهای شرکت‌های Compac و Endress Hauser می‌نماید. خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارت است